>

WordPress Dizajner

Everithing that i do

My work in design

Music that i am composing

About me

Personal Blog

Write to me a mesage

describe your menu link here

describe your menu link here

Održavanje web sajta za prezentacije i firme

Cena održavanja sajta je 50 jednom mesečno

Ažuriranje t.j održavanje web sajta obuhvata promene postojećih i dodavanje novih podataka na sajtu:  teksta, slika, podataka o poslovanju, zaštite, kontakata itd. Takođe važna stvar koju treba da znate je da promena dizajna i forme sajta ne spada u ažuriranje sajta već se računa kao nova izrada prezentacije sajta.

NAPOMENA: Klijent je u obavezi da za period dok mu ja održavam web sajt dostavi pristupne parametre za hosting. Ukoliko klijent zahteva da sam održava sajt ili da mu neko treće lice održava sajt, potpisuje pismenu izjavu i istim trenutkom trajno prestaje bilo kakva moja obaveza po pitanju sajta, domena i hostinga.

>